Indfri jeres digitale potentiale

Hvorfor er en afklaring af digitalt potentiale nødvendig?


Gennem årtier har virksomheder henvendt sig til IT-leverandører i håbet om at få struktur og effektiviseringer implementeret i forretningen.


Ligeså længe opleves - TRODS GODE INTENTIONER - at forventede gevinster udebliver, eller er stærkt reducerede efter et implementeret digitaliseringsprojekt.

Hvorfor udebliver gevinsten?

Der er mange årsager til, at gevinsterne udebliver eller ikke indfries fuldt ud.

1. Projektet er for komplekst!

Det er IKKE, fordi teknikken ikke virker. Det skyldes snarere, at både kunde og leverandør haster til at ændre forretningsprocesser OG forny den teknologiske platform på samme tid. På den måde blandes fornyelse af processer,  teknik og menneskelige adfærdsændringer, hvilket gør opgaven unødig kompleks.

2. Diffust projekt...
De ønskede forretningsmæssige gevinster er ikke tydeligt identificerede. Det er slet ikke sikkert, at udskiftning af systemer er dét, som giver størst forretningsmæssigt gevinst at udføre først. Dette gør kommunikationen endnu mere diffus mellem kunde og IT-leverandør. Kæden hopper af, fordi IT-leverandøren naturligt har fokus på at sælge IT-understøttelse – akkurat som bankrådgiveren har fokus på at sælge bankens produkter. Men det er ikke nødvendigvis gavnligt for opnåelse af de bedste forretningsmæssige gevinster.

3. Organisationen er ikke forberedt

En helt afgørende "ingrediens" for at lykkes, INDEN teknologi involveres, er kortlægning af organisationens medarbejdere og identifikation af kritiske processer, da disse (og kun disse) skal ensrettes for opnåelse af gevinster. Processer har intet med IT at gøre, hvorfor en IT-leverandør sjældent er den bedste sparring til denne del. Typisk kortlægges organisationens medarbejdere slet ikke, hvormed den menneskelige adfærdsændring typisk udebliver.


Indfri jeres digitale potentiale

Kontakt Sanne